Freedom

A film for the PEN International as a school assignment at Beckmans College of Design.

Written, directed & created by: 
Anna Dormer Volgsten, Tomas Möller, Miriam Nicole Zirignon & Madelene Lindberg.

Awarded with silver in the student category for film in Kolla! 2016.
"Genom en kraftfull berättelse och väl avvägda tekniker lyckas Freedom förmedla en känsla av allvar och vikten av det fria, skrivna ordet. Välgjort och grundligt genomtänkt."

Other work ⤵

Fashion Collaboration 2016
Gold Gold – Matcho
Beckmans/Cheap Monday
Uplands nation
Art/Groceries
Cykelturen
Wrong Place, Wrong Time.
Best of Local Talk 2015
Basic Fingers
GAMM No. 100