Freedom

A film for the PEN International as a school assignment at Beckmans College of Design.

Written, directed & created by: 
Anna Dormer Volgsten, Tomas Möller, Miriam Nicole Zirignon & Madelene Lindberg.

Awarded with silver in the student category for film in Kolla! 2016.
"Genom en kraftfull berättelse och väl avvägda tekniker lyckas Freedom förmedla en känsla av allvar och vikten av det fria, skrivna ordet. Välgjort och grundligt genomtänkt."

Other work ⤵

Local Talk
Poplands Festival #2
Beckmans/Cheap Monday
Cykelturen
Man Ray – Poet of the Darkroom
Gigposter Luger
Poplands Festival #1
Erik & Freja
Fashion Collaboration 2016
Labels for Local Talk