Cover art made for the band We are the Storm's EP NIGHT.
Released April 10, 2015. 
"Kroppslig revolution, kvinnokamp och jämställdhet. Tillflyktsorter, upprepning och tristess. Historiens ångest och medvetenhetens lättnad. Natten som fängslar och natten som befriar."
— We are the Storm about NIGHT