NIGHT EP

Cover art made for the band We are the Storm's EP NIGHT.
Released April 10, 2015. 
"Kroppslig revolution, kvinnokamp och jämställdhet. Tillflyktsorter, upprepning och tristess. Historiens ångest och medvetenhetens lättnad. Natten som fängslar och natten som befriar."
— We are the Storm about NIGHT

Other work ⤵

Labels for Local Talk
Merch for We are the Storm
Sväva på orosmoln
Uplands nation
Wrong Place, Wrong Time.
Poplands Festival #3
Posters for Hissmusik
Art/Groceries
Flyers
Jean Paul Gaultier